26. 6. 2020

Modlitba za Antiguu a Barbudu

Národním heslem Antiguy a Barbudy je „Each endeavouring, all achieving“.
Modleme se za trpělivost a neúnavné úsilí v jakémkoli dobrém snažení v civilním i náboženském životě, aby pomohlo k dosažení kýženého bohulibého cíle.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.