8. 9. 2019

Veni Sancte

Všichni víme, že ke školnímu roku patří nejen čas, který žáci, studenti, učitelé (ale i rodiče nebo prarodiče) tráví v budově školy, ale i ten, který slouží na přípravu. Odejít na hodinu nebo dokonce na zkoušku, aniž bychom se na ni připravili, je možná nejen odvaha, ale přímo drzost. Pro skutečně věřící lidi by tedy mělo být normální, že před velkými nebo důležitými událostmi prosí o pomoc i Boha. Modlitba na zahájení školního roku by tedy měla být přirozenou součástí naší přípravy pro rok 2019/2020. Jak tomu bude doopravdy, ukáže i účast dětí a jejich rodičů na mši svaté, při níž budeme společně prosit Ducha Svatého o pomoc. Bude se konat v 10:30.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.