3. 2. 2021

Svatoblažejské požehnání

Podle dávné tradice se dnes uděluje tzv. svatoblažejské požehnání: na přímluvu dnešního světce kněz přednáší nad každým člověkem tzv. malý exorcismus: prosbu za ochranu před každým zlem těla i duše; při dodržení všech potřebných hygienických opatření se bude v kostele sv. Gotharda udělovat individuálně po mši svaté.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.