12. 12. 2022

Trénování paměti - naposledy

V pondělí v 17 hodin se koná poslední lekce Trénování paměti, přijďte se podívat i ti, kteří jste nikdy nebyli na kurzu anebo ti, kteří jste byli na začátku, a pak přestali – poděkovat lektorce i ostatním, kteří se na faře scházeli

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.