8. 1. 2020

Modlitba za Afghánistán

Nezávislost Afghánistánu byla mezinárodně uznána 19. srpna 1919.
Modleme se za to, aby současní i budoucí vládci země nevnucovali svou politiku a náboženství jiným státům a národům, a uznávali jejich nezávislost.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.