23. 1. 2022

Koncert podané ruky

Neděle v 17:00 hod - Koncert podané ruky je zhruba hodinové setkání v kostele Sv. Gotharda, na které mezi nás zveme křesťany z jiných farností a sborů na Praze 6. Operní pěvci Jana a Václav Siberovi připravují opět kvalitní umělecký program, nám stačí přijít do vytopeného kostela a být ochotni se s přítomnými společně pomodlit Otčenáš a v jednu chvíli si přátelsky podat ruku. Anebo se aspoň jeden druhému podívat do očí.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.