20. 12. 2023

Biblický večer

187. BALAK A BILEAM

Numeri, kap. 22

Následující tři biblické kapitoly mohou vypadat jako vytržené z pohádkové knihy bájí. Jde vskutku o starobylé orientální vyprávění události, na kterou po mnoha desítkách let Izraelité vzpomínají jako na zázrak. Jde o shrnutí toho, co ve skutečnosti prožívali dlouho a každý den: nejen na začátku jejich cesty z Egypta, ale ani dlouho poté nic nenasvědčovalo tomu, že by jejich putování mohlo být úspěšné a že by se dočkali toho, co jim Mojžíš na začátku sliboval. Protivníci, které na cestě do kanaánu potkávali, disponovali mnohaletými zkušenostmi se svými bohy a věštci, zatímco oni mají věřit neznámému a neviditelnému Bohu, který nedovoluje nic z toho, co je (z jejich pohledu) dovoleno okolním (a nutno říct také úspěšným a rozvinutějším) kmenům. Kromě lidských bitev se bude nejen nyní, ale i v budoucnu často odehrávat bitva mezi Bohem a různými bohy či bůžky. Moábský panovník Balak si pozve svého věštce Bileama, kterému ukáže početný lid, tábořící u hranic jeho říše.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.