9. 10. 2020

Společná modlitba růžence

Už v roce 1198 vyzýval pařížský biskup věřící, aby proti Zlému bojovali odříkáním 150 Zdrávasů spolu s modlitbou Otčenáš a vyznáním apoštolského Kréda. To byla doba svatého Dominika, zakladatele řádu dominikánů, jemuž tradice připisuje uspořádání růžence tak, jak jej známe dnes, po desátcích. V polovině 15. století Dominik Hélion přidal k modlitbám vybrané evangelijní události jako tajemství, nad nimiž může modlící se přemýšlet. První dochovaný formulář votivní mše k Panně Marii Růžencové je dochován z roku 1576, to už byla k růženci přidána i tři vzývání: víry, naděje a lásky. Nakonec od roku 1716 se 7. října slaví památka Panny Marie růžencové a celý měsíc říjen je zasvěcen této modlitbě. My se můžeme společně růženec modlit kromě úterka i s knězem v kostele každý pátek od 17 hodin.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.