3. 1. 2021

Nedělní mše

Další neděle v nouzovém režimu - nezapomeňme, že náš život potřebuje nejen pokrm fyzický, ale i duševní; možnost spojit se s naší farností máme i v této době, do kostela sv. Gotharda lze na nedělní bohoslužbu přijít v sobotu v 17:30, anebo v neděli v 7:00 a 10:30; mše svatá v 9:00 je streamovaná, tedy neveřejná.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.