26. 10. 2022

Biblický večer

Biblické večery se konají každou středu na faře po skončení mše svaté (zač. v 17:30)

154. ZABÍJENÍ ZVÍŘAT A MASO

Leviticus, kap. 17

Ve čtyřech textech se přímo či nepřímo objasňuje zacházení s krví. Podle soudobého vnímání života, jenž zejména v případech, kdy člověk umíral nepřirozeně, často končil prolitím či ztrátou krve, se tato lidská tekutina, ukrytá vevnitř organismu, považovala za nositelku života. Předpisy o krvi tedy nejsou biologickým, hygienickým ani medicinským zákonem, ale mantinely, které má člověk přijmout na
ochranu života a úctu k němu. Je to krev, která volá k Bohu, ale která Ho i usmiřuje zejména v případě, když byl Boží řád narušen. Proto se při obětování zvířat musí dodržet Bohem předepsaný rituál a veškerá krev oddělit a darovat Bohu, člověk ji nesmí požívat. Maso zvířat se jíst smělo, ale protože zvířata člověku sloužila nejen na pokrm, jeho požívání mělo za cíl v první řadě utužit společenství a vzájemnost.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.