24. 12. 2020

Štědrovečerní mše

Z důvodu narůstajícího počtu nemocných prosíme o rozdělení účast na štědrovečerních mších následovně:
16:00 pouze pro rodiny s dětmi
20:00 pouze pro seniory
Ostatní mohou přijít a být na kostelní zahradě, kde je reproduktor a kam se přinese svaté přijímání.
Rodiny s dětmi a seniory pak prosíme, aby na druhý den přenechali účast na vánočních mších ostatním věřícím.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.