5. 5. 2023

Přidejte se k Hledačům

V naší farnosti byla zahájena nová setkávání dospělých, kteří se touží dozvědět více o katolické víře. Mohou se účastnit jak nepokřtění, tak pokřtění, dvojice i jednotlivci. Doporučujeme zejména pro smíšené dvojice, kde jeden je praktikující křesťan a druhý nikoli. Sešlo se deset dospělých, ale stále je ještě možnost přidat se k této skupince. Poslední možnost připojení ke skupině bude v pátek 5. května. Těšíme se na vás.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.