18. 2. 2024

První skrutinium katechumenů

Při mši svaté v neděli v 9:00 hodin předstoupí před naše společenství letošní katechumen Pavel Fuchs a prvním skrutiniem začneme spolu s ním prožívat bezprostřední přípravu na křest.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.