5. 5. 2021

Svátek sv. Gotharda

První květnová středa se v bubenečském kostele ponese v duchu patrona našeho kostela – je to totiž den jeho liturgické památky. Připomeneme si místa, kde jsme v předchozích letech společně putovali: navštívili jsme statek, postavený v jeho rodišti, jímž je malá osada Reichersdorf nedaleko významného benediktinského kláštera Niederaltaich, kde pak díky svému otci, jenž ho představil místnímu opatovi, mohl chodit malý chlapec do klášterní školy, zamilovat si Boha i kněžství a posléze vstoupit k benediktinům. Prošel několika kláštery a jako úspěšný opat, prosazující reformy především ve způsobu žití komunit a ve větším otevření se pro chudé a nuzné své doby, byl z opatství Kremsmünster odvolán jako biskup do severoněmeckého města Hildesheim, kde také zemřel a je pochován. I tato místa jsme jako farnost mohli v létech 2017–19 navštívit. Pojďme si to vše společně připomenout 5. května večer při mši svaté v 17:30.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.