6. 5. 2022

Přidejte se k "hledačům"

V pátek 6. května je poslední příležitost přidat se k nové skupině dospělých hledačů – jsou to ti, kteří nebyli pokřtěni, anebo i když byli pokřtění, neabsolvovali žádné náboženství, přípravu k svatému přijímání či zpovědi, anebo si chtějí základy katolické víry projít jako dospělí.

„Proste a dostanete, hledejte a naleznete…“ Před mnoha lety jsem byl zaskočen, když jsem si uvědomil, že tato Ježíšova slova nebyla adresována lidem, kteří ho neposlouchali, ale naopak jeho nejbližším učedníkům. Když jsem si to tenkrát uvědomil, ptal jsem se sám sebe, zda opravdu ještě hledám, anebo už mám pocit, že jsem našel. Zpočátku jsem neměl problém ani s tím, že jsem si na tuto otázku odpověděl kladně, že ano, už jsem našel. Problémem se však následně Ježíšovo Slovo stalo v dalším období – znamená to, že mě se už netýká, že už nemám či nemusím hledat? Přesně v té době jsem poprvé zažil velké zklamání od někoho v církvi. Nešlo o nic většího ani o nic menšího než přerušení jakýchkoli vztahů a neochota se společně sejít a povídat si. Důvod byl prostý – já zkrátka nejsem dostatečně dobrý katolík, natož kněz. Ta druhá strana to měla už jasné: hledat nepotřebovala. Já hledám doteď. Tato setkání jsou tedy určena nejen nepokřtěným či nezasaženým katolickou vírou, ale komukoli dospělému, kdo se ptá sám v sobě a hledá odpověď, i když se ke katolické víře hlásí po celý život.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.