Farnost sv. Gotharda Praha-Bubeneč

Vážení návštěvníci, milí farníci,

vítejte na stránkách naší bubenečské farnosti. Chceme být nablízku všem slušným lidem,
bez ohledu na vyznání, kteří i v dnešní době hledají hodnoty, které přetrvaly celá staletí, dávají naději nejen na pokojné soužití lidí v místní komunitě, ale i na přežití lidstva jako takového. Jako křesťané se chceme inspirovat Ježíšem Kristem, a nejen slovy hlásat to, v co a v koho jsme uvěřili, ale i svým každodenním životem ho zkusit následovat. Aby lidé byli skutečnými lidmi, stvořenými Bohem nejen pro tento svět, ale pro věčnost, aby lidé opět nalezli smysl obětavého života pro druhé, abychom se jednou – když se naplní naše pozemské dny – mohli s nadějí odebrat z tohoto světa do věčnosti. Jsme bubenečskou farností sv. Gotharda a rádi vás mezi sebou přivítáme. Zde na těchto stránkách i v našem milém a útulném kostele na Praze 6.

P.  Miloš Szabo, farář


FARNOST POMÁHÁ UKRAJINĚ

Od čtvrtku 24. února 2022 je svět v reálné válce. Zatím jsou ve válečném stavu Rusko a Ukrajina, v okamžiku, kdy se rozhodne zbytek světa pomoct Ukrajině anebo když bude Rusko pokračovat ve snaze "demilitarizovat a denacifikovat" třeba Estonsko, Litvu nebo Lotyšsko, které jsou součástí NATO, nastává třetí světová válka. Týká se nás to tedy všech mnohem více, než si v tuto chvíli asi v pudu sebezáchovy připouštíme.

Co můžeme dělat?

Nejhorší je sedět se založenými rukami a čekat a dívat se, zda někdo jiný něco udělá.

Stejně tak není pravda, že nemůžeme dělat vůbec nic. Některé zlo lze přemoct pouze půstem a modlitbou (tedy nejen modlitbou!). Pomáháme:

personálně: Jako farnost jsme zatím pomohli pěti rodinám

finančně: osobně do rukou kněze (peníze jdou lidem, kteří se o Ukrajince starají anebo samotným Ukrajincům dle potřeby); anebo zasláním částky na číslo farního účtu 201333389/0800 (peníze půjdou na jiné charitativní projekty, při níž lze získat potvrzení o převodu peněz)

modlitbou: lze se zapojit do skupiny, v níž se každý střídá v modlitbě za ukončení války tak, aby vznikl pomyslný modlitební řetěz: v nočních hodinách si předáváme po půlhodinách štafetu, nastavíme si budík a každý se doma těch 30 minut modlí mj. i za ty, kteří v tu samou dobu nemohou kvůli válce spát. Zaregistrujte se (kdykoli!) kliknutím do skupinky

https://chat.whatsapp.com/HtPOiUOfHSO2xJxtLglItV Pastorační plán

denliturgický kalendářsvátekaktivitamše svatá

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.