Aktuality


dnes

Biblický večer

145. VYSVĚCENÍ KNĚŽÍ 145. VYSVĚCENÍ KNĚŽÍ Leviticus, kap. 8 To, že si každý z nás k něčemu nárokuje vlastnictví, nám přijde jak...

20. 5. 2022

Májová pobožnost: Babičky a dědové se modlí za vnoučata

Po celý květen bude v pátek přede mší svatou probíhat májová pobožnost – prosba o přímluvu Panny Marie na naše různé úmysly – zač...

21. 5. 2022

Sbor a svatba

Sobota 5. velikonočního týdne patří zpěvu a svatebnímu veselí. Od 9:00 proběhne soustředění sboru. V 15:00 svatba.

22. 5. 2022

Ministrantský den

Mše svaté tuto neděli proběhnou v obvyklé časy v 9:00 a 10:30...a ministranti vědí, že část této neděle patří jejich skupině....

25. 5. 2022

Biblický večer

146. ZASVĚCOVACÍ BOHOSLUŽBY Leviticus, kap. 9 I když svátostné kněžství, které má své kořeny teprve v Ježíšově rozhodnutí ustano...

28. 5. 2022

Bohoslužba za krajinu

Poslední roky se mnohem více než kdy jindy mluví o přírodě jako ohrožené skutečnosti, kterou my lidé, jimž byla Stvořitelem svěřena, sp...

31. 5. 2022

Dětské odpoledne

Loni to byla první velká veřejná akce po dlouhé covidové pauze: děti, které nemohly chodit do školy ani do družin, se na bubenečské kostel...Sledujte nás na
našem facebookuFarnost sv. Gotharda Praha-Bubeneč

Vážení návštěvníci, milí farníci,

vítejte na stránkách naší bubenečské farnosti. Chceme být nablízku všem slušným lidem,
bez ohledu na vyznání, kteří i v dnešní době hledají hodnoty, které přetrvaly celá staletí, dávají naději nejen na pokojné soužití lidí v místní komunitě, ale i na přežití lidstva jako takového. Jako křesťané se chceme inspirovat Ježíšem Kristem, a nejen slovy hlásat to, v co a v koho jsme uvěřili, ale i svým každodenním životem ho zkusit následovat. Aby lidé byli skutečnými lidmi, stvořenými Bohem nejen pro tento svět, ale pro věčnost, aby lidé opět nalezli smysl obětavého života pro druhé, abychom se jednou - když se naplní naše pozemské dny - mohli s nadějí odebrat z tohoto světa do věčnosti. Jsme bubenečskou farností sv. Gotharda a rádi vás mezi sebou přivítáme. Zde na těchto stránkách i v našem milém a útulném kostele na Praze 6.

P.  Miloš Szabo, farář


FARNOST POMÁHÁ UKRAJINĚ

Od čtvrtku 24. února 2022 je svět v reálné válce. Zatím jsou ve válečném stavu Rusko a Ukrajina, v okamžiku, kdy se rozhodne zbytek světa pomoct Ukrajině anebo když bude Rusko pokračovat ve snaze "demilitarizovat a denacifikovat" třeba Estonsko, Litvu nebo Lotyšsko, které jsou součástí NATO, nastává třetí světová válka. Týká se nás to tedy všech mnohem více, než si v tuto chvíli asi v pudu sebezáchovy připouštíme.

Co můžeme dělat?

Nejhorší je sedět se založenými rukami a čekat a dívat se, zda někdo jiný něco udělá.

Stejně tak není pravda, že nemůžeme dělat vůbec nic. Některé zlo lze přemoct pouze půstem a modlitbou(tedy nejen modlitbou!). Pomáháme:

personálně: Jako farnost jsme zatím pomohli pěti rodinám, jednu máme tak trochu "vzorovou", kterou opečovávala a opečovává půlka našich dobrovolníků. I když ne vždy a všechno vyjde podle našich představ, chci poděkovat především dámám, které obětovaly celé hodiny a dny tomu, že se jim věnovaly a věnují... Díky nim už víme, kam se mají lidé z Ukrajiny hlásit, co je potřebné zařídit, co škola, pojištění, víza, zdravotnictví, tlumočnictví apod., je toho celá řada. Každý, kdo se ujme nějaké matky s dítětem, může už počítat s tím, že mu tyto zkušenosti poskytnou a pomohou.

finančně: osobně do rukou kněze (peníze jdou lidem, kteří se o Ukrajince starají anebo samotným Ukrajincům dle potřeby); anebo zasláním částky na číslo farního účtu 201333389/0800 (peníze půjdou na jiné charitativní projekty, při níž lze získat potvrzení o převodu peněz)

Chcete-li se nabídnout k pomoci, vyberte si konkrétní skupinu (nevadí, že někdy budete "pouze" v databázi a vaši nabídku nějaký čas nikdo nevyužije - pomoc bude dlouhodobá a pokaždé se ve skupině objeví poptávka, kterou pak budete moct naplnit): 

a) Ubytování: Lidé, kteří můžete a chcete někoho ubytovat (tzn. ti, co disponují bytem, pokojem, domkem apod.), ale i ti, kteří můžete odbřemenit hostitelskou rodinu převzetím ukrajinských uprchlíků třeba na týden apod., prosím zaregistrujte se kliknutím do farní skupinky

https://chat.whatsapp.com/CuYVkctfKyC9SEatv2INPc 

b) Odvozy: Lidé, kteří můžete a chcete pomoct s dopravou, ať už v případě potřeby konkrétním uprchlíkům, mnohem více ale s odvozem materiální pomoci anebo přesunem z místa na místo, zaregistrujte se kliknutím do farní skupinky

https://chat.whatsapp.com/KTXvAbYf5uZ1AXwAcKIcxO 

c) Asistenční pomoc: Ti, kteří nemají možnost ubytovat ani s dopravou, ale mají občas čas anebo si ho udělají, aby pomohli doprovodit Ukrajince na registraci, na úřady, k doktorovi, anebo vůbec po Praze, zaregistrujte se kliknutím do skupinky

https://chat.whatsapp.com/JU4EDz0rW0wGS3ds94slG4 

d) Ostatní pomoc: Ti, kteří mohou pomoct jinak a konkrétně např. právní, zdravotnickou, uměleckou, školní, či jinou konkrétní a speciální pomocí, zaregistrujte se kliknutím do skupinky

https://chat.whatsapp.com/H3LupxgWbn29gimj4fADpD 

e) Práce: Ti, kteří mohou někoho zaměstnat buď formou brigády anebo zaměstnání, buď doma anebo ve firmě: když tato potřeba nastane (už víckrát byla), zaregistrujte se kliknutím do skupinky

https://chat.whatsapp.com/Km1BUmKqy1LKkkyX5kR9Qs

f) Modlitební řetěz: Ti, kteří chtějí něco udělat pro mír, mohou se zapojit do skupiny, která se bude střídat v modlitbě za ukončení války: znamená to, že se budeme modlit jako společenství, nejen jako jednotlivci: rozebereme si všechny denní a noční hodiny a vznikne řetěz ustavičné modlitby. Zaregistrujte se (kdykoli!) kliknutím do skupinky

https://chat.whatsapp.com/HtPOiUOfHSO2xJxtLglItV 


INFORMACE SE PRAVIDELNĚ AKTUALIZUJÍ

 

Ve farnosti proběhlo:

02./03.03.2022: celonoční bdění modlitby pro Ukrajinu

12.03.2022: kající pěší pouť ke Sv. Janu pod Skalou

od 14.03.2022: každou noc od 20:00 do 06.00 modlitební řetěz za bombardované obce a města na Ukrajině 

15.03.2022: humanitární sbírka vody, pracích a čistících prostředků pro uprchlický tábor Ukrajinců v Gabčíkově na SlovenskuPastorační plán

denliturgický kalendářsvátekaktivitamše svatá
DNES
sv. Jan I.Nataša14:30-16:30 úřední hodiny
18:15 biblický večer
17:30
19.5. 2022
sv. Petr CelestýnIvo6:30
20.5. 2022
sv. Klement Maria HofbauerZbyšek15:00-17:00 otevřený kostel
17:00 májová pobožnost
18:30 setkání hledačů (3)
17:30
21.5. 2022
sv. Ondřej Bobola/
sv. Kryštof Magallanes a druhové
Monikasoustředění pěveckého sborunení
22.5. 2022
6. neděle velikonoční/
sv. Rita z Cascie/
sv. Julie
Emilministrantský den9:00
10:30

Copyright © 2018 - 2022 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.