1. 5. 2020

Výstav Eucharistie 17:00

Po celou dobu karantény byla v neděli odpoledne vystavena v kostele sv. Gotharda monstrance s Eucharistií. Individuálně a disciplinovaně přicházeli někteří farníci, aby poklekli a modlili se. Většina z nich určitě prosila za brzké vyřešení nečekané pandemie a ukončení mimořádného stavu. První pátek v květnu se tak můžeme vrátit k naší pravidelné praxi, kdy na půl hodiny přede mší svatou Eucharistii opět položíme v monstranci na oltář, abychom v tiché adoraci především poděkovali.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.