31. 12. 2018

Poděkování na konci roku

Pokud máte za co děkovat anebo proč Pána Boha odprosit, přijďte do našeho společenství večer v 17:30, abychom touto bohoslužbou ukončili uplynulý rok 2018.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.