6. 10. 2019

Sčítání věřících

Velmi prosíme, kdybyste tuto neděli přišli – pokud možno – do našeho kostela, pokud se cítíte být součástí bubenečské farnosti, protože jde o důležité podklady pro informace o životě farnosti. Děkujeme!

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.