28. 12. 2018

Poslední společné nešpory

Srdečně zveme v 17 hodin na poslední společnou modlitbu večerních chval (nešpor) v kostele sv. Gotharda. V roce 2019 se vracíme k původnímu zpovídání přede mší svatou od 17.00 - s výjimkou prvních pátků, kdy společně poklekneme před vystavenou Eucharistií.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.