18. 12. 2020

Zpovídání

Z hygienických důvodů se stále nezpovídá v uzavřené zpovědní místnosti půl hodiny přede mší, místo toho lze využít dvě zpovědní hodiny v kostele každý pátek v čase 15:00-17:00, zpovídá se u centrálního kříže u presbytáře.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.