Aktuality


dnes

Biblický večer

145. VYSVĚCENÍ KNĚŽÍ 145. VYSVĚCENÍ KNĚŽÍ Leviticus, kap. 8 To, že si každý z nás k něčemu nárokuje vlastnictví, nám přijde jak...

20. 5. 2022

Májová pobožnost: Babičky a dědové se modlí za vnoučata

Po celý květen bude v pátek přede mší svatou probíhat májová pobožnost – prosba o přímluvu Panny Marie na naše různé úmysly – zač...

21. 5. 2022

Sbor a svatba

Sobota 5. velikonočního týdne patří zpěvu a svatebnímu veselí. Od 9:00 proběhne soustředění sboru. V 15:00 svatba.

22. 5. 2022

Ministrantský den

Mše svaté tuto neděli proběhnou v obvyklé časy v 9:00 a 10:30...a ministranti vědí, že část této neděle patří jejich skupině....

25. 5. 2022

Biblický večer

146. ZASVĚCOVACÍ BOHOSLUŽBY Leviticus, kap. 9 I když svátostné kněžství, které má své kořeny teprve v Ježíšově rozhodnutí ustano...

28. 5. 2022

Bohoslužba za krajinu

Poslední roky se mnohem více než kdy jindy mluví o přírodě jako ohrožené skutečnosti, kterou my lidé, jimž byla Stvořitelem svěřena, sp...

31. 5. 2022

Dětské odpoledne

Loni to byla první velká veřejná akce po dlouhé covidové pauze: děti, které nemohly chodit do školy ani do družin, se na bubenečské kostel...Sledujte nás na
našem facebookuKomunitní centrum

Od září 2019 je na zrekonstruované bubenečské faře v provozu komunitní centrum, které má sloužit tomu, aby lidé, kteří se zde pravidelně, občas anebo jednorázově setkají, vytvořili skutečnou komunitu, tedy společenství lidí, kteří se snaží o dobré vztahy mezi sebou. Nemusí jít nutně pouze o náboženská setkání, ale mělo by jít vždy o setkání, jehož cílem je budování rodinné nebo rodině podobné atmosféry.
K dispozici je tzv. učebna (místnost se stoly, židlemi a klavírem, v níž jde také použít vlastní projektor nebo TV monitor), kuchyňka (zde je kromě kuchyňské linky a spotřebičů k dipozici jídelní stůl a deset křesílek), WC (včetně přebalovacího pultu) a pro některé předem domluvené a schválené akce též terasa se zahradním nábytkem.
Komunitní centrum bylo vybudované především z úspor a darů samotných farníků, doplněným dotací z Evropské unie. Proto považujeme za samozřejmost, že každý, kdo tyto prostory bude užívat, je bude šetřit a chránit, aby sloužily co nejdéle.Copyright © 2018 - 2022 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.