Aktuality


dnes

Modlitba za svět - 18:15 večer pro Botswanu

Začínáme se modlit za africkou zemi se stabilní demokracií, ale velkým počtem HIV pozitivních obyvatel. 18:15 prezentace základních inform...

8. 12. 2021

Biblický večer

126. BOŽÍ PŘÍTOMNOST Exodus 33,1–23 Do tísnivé atmosféry předchozích kapitol knihy Exodus, kde se dozvídáme nejen o závažnosti vše...

9. 12. 2021

Druhé Roráty při svíčkách - čtvrtek 6:30

Abychom si trochu vykreslili atmosféru temnoty světa, do níž očekáváme to pravé a silné Světlo, opět po roce budou v lodi kostela při mši...

10. 12. 2021

Adventní nešpory

Jsou mezi námi určitě takoví farníci, kteří nejsou líní ani méně zbožní, ale jednoduše jim ranní mše v adventu opravdu nevyhovují. I ...

11. 12. 2021

Výzva k domluvení návštěvy kněze u starých a nemocných

Prosíme příbuzné, aby návštěvu domluvili e-mailem do neděle 12. prosince 2021. Prosinec je posledním měsícem v roce, čímž nám všem p...

15. 12. 2021

Biblický večer

127. OBNOVENÍ SMLOUVY Exodus 34,1–35 Opět je Mojžíš Bohem vyzván, aby zanechal lid v táboře a vystoupil na horu Sinaj. Tentokrát tam u...

16. 12. 2021

Třetí Roráty při svíčkách - čtvrtek 6:30

K adventu patří nejen vnější, ale především duchovní příprava na slavnost Narození Ježíše Krista, k níž můžeme zařadit jak cvičen...

17. 12. 2021

Nešpory v Adventu

Každý adventní pátek večer se v 17 hodin můžete přijít společně pomodlit žalmy – tedy stejné modlitby, jaké se modlil i Ježíš. Nemu...

17. 12. 2021

Návštěvy nemocných a starých

Prosinec je posledním měsícem v roce, čímž nám všem připomíná, že jsme o jeden rok starší, a tím i blíže ke konci své pozemské živ...Sledujte nás na
našem facebookuKomunitní centrum

Od září 2019 je na zrekonstruované bubenečské faře v provozu komunitní centrum, které má sloužit tomu, aby lidé, kteří se zde pravidelně, občas anebo jednorázově setkají, vytvořili skutečnou komunitu, tedy společenství lidí, kteří se snaží o dobré vztahy mezi sebou. Nemusí jít nutně pouze o náboženská setkání, ale mělo by jít vždy o setkání, jehož cílem je budování rodinné nebo rodině podobné atmosféry.
K dispozici je tzv. učebna (místnost se stoly, židlemi a klavírem, v níž jde také použít vlastní projektor nebo TV monitor), kuchyňka (zde je kromě kuchyňské linky a spotřebičů k dipozici jídelní stůl a deset křesílek), WC (včetně přebalovacího pultu) a pro některé předem domluvené a schválené akce též terasa se zahradním nábytkem.
Komunitní centrum bylo vybudované především z úspor a darů samotných farníků, doplněným dotací z Evropské unie. Proto považujeme za samozřejmost, že každý, kdo tyto prostory bude užívat, je bude šetřit a chránit, aby sloužily co nejdéle.Copyright © 2018 - 2021 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.