7. 7. 2020

Modlitba za Argentinu

Jméno státu je odvozeno od stříbra, protože objevitelé slyšeli od domorodců, že se hluboko ve vnitrozemí nachází stříbrné hory.
Modleme se za všechny lidi, kteří se živí nákupem a prodejem stříbra, zlata a drahých kovů, aby nepodlehli mamonu natolik, že se pro ně zisk stane více než čisté svědomí.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.