14. 1. 2022

Pátek: Otevřený kostel a Nešpory

Od 15 do 17 hod bude otevřený kostel sv. Gotharda k osobní modlitbě či spočinutí. Tuto službu má ve Farnosti Bubeneč na starost Veronika Benešová a Klára Bendová.
Od 17:00 se kdokoli může přidat ke kněžím a řeholníkům a dalším tisícům věřících po celém světě díky společné modlitbě nešpor. Páteční modlitbu nešpor můžeme v kostele sv. Gotharda prožít díky Josefu Datlovi a Dagmar Dynybylové, kteří mají tuto službu na starosti.


Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.