20. 10. 2019

Biřmování

Po křtu je to druhá významná svátost, zanechaná Ježíšem pro všechny, kteří jsou již pokřtěni a chtějí být ve světě dobrými a silnými svědky své víry. Slib, učiněný apoštolům, že jim pošle svého, Božího Ducha, aby toto poslání zvládli i za cenu utrpení a pronásledování, splnil na padesátý den po svém vzkříšení. Od té doby stejnou svátost Ducha Svatého udělovali apoštolové. Jeden z jejich nástupců, pražský biskup Václav Malý, přijde do kostela sv. Gotharda udělit biřmování třem našim farníkům. Jana, Jitka a Jakub vás srdečně na tuto slavnost zvou. V tuto neděli bude pouze jediná mše svatá, a to v 10:30!

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.