15. 1. 2021

Modlitba nešpor

I s patřičnými rozestupy a dodržováním epidemiologických opatření se dá společně modlit - některé prosby mohou být vyslyšeny pouze tehdy, když se spojí v modlitbě víc lidí. Přijďte se dnes do kostela v 17 hodin pomodlit společnou večerní modlitbu nešpor, s kterou se spojíme s tisíci dalších lidí ve světě, kteří se stejnou modlitbu budou modlit v různých kostelích či klášterech.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.