5. 4. 2020

Modlitba za Alžírsko

Velvyslanectví Alžírska v ČR i rezidence velvyslance má sídlo na Praze 6 v Bubenči.
Modleme se nejen za pracovníky této ambasády, ale i za bezpečí všech obyvatel České republiky nacházejících se přechodně či trvale na území Alžírska.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.