27. 11. 2020

Výstav Eucharistie a zpovídání

Dvě hodiny odpoledne (15-17) bude otevřen kostel sv. Gotharda pro osobní adoraci, tichou modlitbu, zastavení se, ale i pro přijetí svátosti smíření.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.