Aktuality


dnes

Biblický večer

145. VYSVĚCENÍ KNĚŽÍ 145. VYSVĚCENÍ KNĚŽÍ Leviticus, kap. 8 To, že si každý z nás k něčemu nárokuje vlastnictví, nám přijde jak...

20. 5. 2022

Májová pobožnost: Babičky a dědové se modlí za vnoučata

Po celý květen bude v pátek přede mší svatou probíhat májová pobožnost – prosba o přímluvu Panny Marie na naše různé úmysly – zač...

21. 5. 2022

Sbor a svatba

Sobota 5. velikonočního týdne patří zpěvu a svatebnímu veselí. Od 9:00 proběhne soustředění sboru. V 15:00 svatba.

22. 5. 2022

Ministrantský den

Mše svaté tuto neděli proběhnou v obvyklé časy v 9:00 a 10:30...a ministranti vědí, že část této neděle patří jejich skupině....

25. 5. 2022

Biblický večer

146. ZASVĚCOVACÍ BOHOSLUŽBY Leviticus, kap. 9 I když svátostné kněžství, které má své kořeny teprve v Ježíšově rozhodnutí ustano...

28. 5. 2022

Bohoslužba za krajinu

Poslední roky se mnohem více než kdy jindy mluví o přírodě jako ohrožené skutečnosti, kterou my lidé, jimž byla Stvořitelem svěřena, sp...

31. 5. 2022

Dětské odpoledne

Loni to byla první velká veřejná akce po dlouhé covidové pauze: děti, které nemohly chodit do školy ani do družin, se na bubenečské kostel...Sledujte nás na
našem facebooku


20. 1. 2022

Ikonopisecký kurz 20.–23. 1. 2022

V roce 2020 zažil ikonopisecký kurz na nově opravené faře velký úspěch. Nešlo pouze o to naučit se něco o ikonách, zkusit si je napsat (ikony se nemalují, ikony se píší), ale především se stáhnout ze světského hluku a ruchu a na tři dny se ponořit do modlitby, ticha a zažít reálnou Boží přítomnost jak v Písmu Svatém, tak v umění, kterým se proslavili především východní mniši v klášterech. I když jsme se pokusili zorganizovat druhý ročník už v roce 2021, náhlá covidová pandemie a vládní zákaz setkávání nám tyto plány zcela zhatily. Věřím však, že tentokrát se nám to povede. Třídenní kurz psaní ikon s jejich závěrečným požehnáním proběhne pod vedením zkušeného Mistra Martina Damiana. Bližší informace anebo přímo přihlášení získáte na e-mailové adrese info@martindamian.cz.

Copyright © 2018 - 2022 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.