20. 1. 2022

Ikonopisecký kurz 20.–23. 1. 2022

V roce 2020 zažil ikonopisecký kurz na nově opravené faře velký úspěch. Nešlo pouze o to naučit se něco o ikonách, zkusit si je napsat (ikony se nemalují, ikony se píší), ale především se stáhnout ze světského hluku a ruchu a na tři dny se ponořit do modlitby, ticha a zažít reálnou Boží přítomnost jak v Písmu Svatém, tak v umění, kterým se proslavili především východní mniši v klášterech. I když jsme se pokusili zorganizovat druhý ročník už v roce 2021, náhlá covidová pandemie a vládní zákaz setkávání nám tyto plány zcela zhatily. Věřím však, že tentokrát se nám to povede. Třídenní kurz psaní ikon s jejich závěrečným požehnáním proběhne pod vedením zkušeného Mistra Martina Damiana. Bližší informace anebo přímo přihlášení získáte na e-mailové adrese info@martindamian.cz.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.