15. 8. 2020

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

I když v římskokatolické církvi si tuto skutečnost, že Ježíšova Matka byla vzata do nebe i se svým tělem hned po ukončení svého pozemského života, takže její tělo nebylo podrobeno rozkladu smrti, jako součást naší víry závazně připomínáme teprve od roku 1950, kdy ji papež Pius XII. vyhlásil jako dogma, tedy neomylnou pravdu víry, všechny východní církve mají tento svátek pod různými názvy (nejznámější je pravoslavné Uspenije) už od prvních staletí, dokonce to byla řecká církev, která již v polovině 6. století stanovila fixní datum slavení na 15. srpen. Zajímavostí je, že zatímco latinská a anglikánská církev toto datum z Východu přejaly, dnes ho neslavíme ve stejný den – ty církve, které si pro své náboženské slavnosti ponechaly starý juliánský kalendář, mají tento svátek o 14 dnů později než je uveden v kalendáři gregoriánském. V sobotu 15. srpna se dozvíte více – přijďte oslavit Pannu Marii do kostela sv. Gotharda večer v 17:30.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.