6. 10. 2021

Biblický večer

124. PŘÍBYTEK A OLTÁŘ Exodus 26,1–27,19

Popis příbytku, jenž měl být zhotoven pro Hospodina, sice obsahuje četné detaily, nicméně přesně zhotovit jeho model je obtížné. Jednak proto, že některé údaje i po mnoha letech biblické archeologie zůstávají nejednoznačné, jednak proto, že některé materiály anebo míry jsou spíše symbolické, naznačující význam jak samotného příbytku, tak i Toho, který v něm má přebývat. Jde o přenosný příbytek, proto materiál, z něhož bude zhotoven, je lehký: látka, kůže, dřevěné desky… Zároveň však má už na první pohled putujícím Židům připomínat, že to není jejich stan, ale „stan“ Boží – jako kdysi Bůh slíbil, že zůstane přebývat uprostřed svého lidu, tak nyní činí i navenek. Boží přítomnost proto symbolizují především drahé kovy, použité k výzdobě.

Biblické hodiny probíhají dvojím způsobem: pro farníky je připravený biblický večer na faře každou středu v 18:30, pro ostatní je nahraná biblická hodina na speciálním youtube kanálu.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.