24. 12. 2021

Dětská vánoční mše 16:00

Štědrý den v 16:00 patří u sv. Gotharda dětem a rodinám. Proběhne vánoční dětská bohoslužba před štědrovečením stolováním.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.