14. 6. 2020

Setkání vedoucích

Farnost a její aktivity nejsou dílem a zásluhou pouze pana faráře, ale je to především dobře fungující tandem vedoucích a zodpovědných farníků, kteří o svém volném čase a s obrovským nasazením připravují různé programy, starají se o viditelnost naší komunity, šíří její dobré jméno a jsou obvykle pohotově připraveni svému knězi být k ruce, když to bude zapotřebí. Toto společně prožité nedělní odpoledne bude příležitostí ke vzájemnému sdílení, co všechno se za uplynulý rok odehrálo a co nás čeká v tom následujícím.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.