17. 12. 2023

Roráty na mši svaté v 9:00

Příští neděli se při první mši svaté v 9 hodin budou zpívat tzv. české roráty.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.