3. 10. 2021

Volby do nové pastorační rady

V neděli 3. anebo 10. října se budou konat volby do nové pastorační rady. Prosíme všechny pravidelné nebo občasné farníky, aby při svém plánování počítali s účastí na mši v Bubenči v těchto datech.
I když slovo „rada“ může evokovat existenci grémia, které o nějakých usneseních rozhoduje hlasováním, ve skutečnosti je pastorační rada spíše společenstvím, v němž kněz předkládá k diskusi svou vizi konkrétní pastorace, aby slyšel od farníků zpětnou vazbu a věděl, zda pro své plány má podporu, anebo nikoli. Tato rada má právo nejen souhlasit, ale i vyjádřit opačný názor, přednést vlastní návrhy, přičemž rozhodujícím je v konečném důsledku stanovisko faráře: on jako předseda této rady nese za život ve farnosti zodpovědnost. I za to, zda zástupcům farnosti naslouchá, nebo nikoli. Funkční období pastorační rady je pět let, počet členů rady spolu s jejím předsedou je deset.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.