31. 5. 2022

Dětské odpoledne na faře 14:45

V úterý, den před Mezinárodním dnem dětí se na kostelní zahradě koná opět Dětský den jako loni, registrace dětí je ve 14:45, v 15 vše začíná, pokračuje se soutěžemi a loutkovým divadlem.

Loni to byla první velká veřejná akce po dlouhé covidové pauze: děti, které nemohly chodit do školy ani do družin, se na bubenečské kostelní zahradě sešly, aby se nejen trochu „vybláznily“, ale aby si také zahrály různé společenské hry, získaly vědomostní body a na závěr zasedly do trávy a zhlédly loutkové divadlo o pejskovi a kočičce. Letos chceme tuto venkovní akci zopakovat, maminky se mohou spojit s našimi katechetkami Dankou a Kristýnou a připravit tak pro děti z farnosti zajímavé odpoledne. A aby nám nebylo smutno, strejda Honza Novák z Říše loutek znovu zavítá do Bubenče i se svými kolegy, aby nám předvedli nezaměnitelné umění, které sahá až k roku 1920 a akademickému sochaři Vojtěchu Suchardovi, jenž vytvořil první loutky pro zahajovací představení v bývalé školní kapli právě v bubenečské Sládkově ulici. Stoletou tradici i samotnou existenci divadla ohrozila covidová epidemie a my můžeme být těmi, kteří se jí pokusí udržet i zachránit. Dětským smíchem i potleskem. A malým finančním příspěvkem nás dospělých.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.