24. 6. 2022

Svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova - otevřený kostel - nešpory

Liturgie pátek 24. 06.: Nejsvětější Srdce Ježíšovo. Toto Srdce skutečně zdrojem věčné lásky! Tento svátek slaví církev třetí pátek po letnicích a první pátek po neděli Nejsvětější Trojice, slavení tohoto svátku zavedl papež Klement XIII. (r. 1765).
Zároveň je tu pro tento den duchovního zastavení po celém týdnu. Od 15:00 bude otevřený kostel, v 17:00 se modlíme nešpory a v 17:30 mše svatá.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.