18. 3. 2020

Biblický večer

ZJEVENÍ BOŽÍHO JMÉNA
Mojžíš řekl Bohu: „Hle, já přijdu k Izraelitům a řeknu jim: Posílá mě k vám Bůh vašich otců. Když se zeptají: Jaké je jeho jméno? – co jim mám říci?“ Bůh pravil Mojžíšovi: „Jsem, který jsem!“
Exodus 3,1-22
Umělci milují tuto biblickou pasáž a téměř každý věřící malíř se pokusil zobrazit Mojžíše, pasoucího stáda ovcí kousek za pouští, kde se mu naskytne velmi zvláštní pohled: keř, který hoří, a přesto neshořívá. V klášteře svaté Kateřiny na Sinajském polostrově mniši ukazují starý akáciový kmen, který podle legendy je oním keřem, u něhož se Mojžíš setkal tváří v tvář s Bohem. Příběh dialogu, kdy se člověk ptá Boha na jméno, je natolik znám židům i křesťanům, že nás ani nenapadne položit si jinou otázku: jak říkali do té doby Izraelité Bohu, když o něm mluvili mezi sebou?

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.