21. 12. 2021

Předvánoční zpovídání

Ke zpovědi lze kromě prvního pátku a neděle přijít do kostela půlhodiny před každou mší svatou, v úterý 21. prosince odpoledne od 15 hodin budou navíc k dispozici dva zpovědníci.
Před příchodem návštěvy se snažíme dát do pořádku naše domy a byty, před připomínkou příchodu Ježíše k nám lidem je tomu podobně. Pro nás, kteří věříme v Boha, by však nemělo jít pouze o úklid domácností, ale v první řadě o úklid v našich duších: při zpytování svědomí poznat, co jsme udělali jinak, než chce Bůh (tedy, co je naším hříchem), a pak to přijít vyznat ve zpovědi, abychom touto svátostí byli s Bohem smíření.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.