2. 12. 2020

Otevřený kostel

I dnešní odpoledne můžete v čase 15-17 hodin zavítat do kostela sv. Gotharda, abyste tam pobyli sami v tichu s Bohem a načerpali sílu, klid a požehnání.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.