14. 11. 2020

Podávání svatého přijímání

Tak jako i v jiné týdny, i dnes večer v 17:30 si můžete přijít pro svaté přijímání na kostelní zahradu; streamovanou mši svatou z kostela sv. Gotharda si pak následně můžete pustit v neděli v 9:00.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.