29. 1. 2020

Biblický večer

BIBLICKÉ SDÍLENÍ

Genesis 25-37; 42; 45-49

Společné úvahy nad biblickými texty, přečtenými v předchozích týdnech, vzájemné sdílení myšlenek a poznatků. Učíme se samostatné práci s a nad biblickými texty i na základě výkladu, jenž této poslední hodině v měsíci leden předchází.
večer vede Patrik Benda

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.