6. 2. 2019

Biblický večer

JAKUBOVY ŽENY
Už první věty 29. kapitoly knihy Genezis vyvolávají řadu otázek: proč začíná věta obratem, že se „Jakub postavil na nohy“? Má nějaký význam, že se odvalil studniční kámen teprve poté, co se u studny shromáždily i ostatní ženy s ovcemi? A vůbec – nenáležela by péče o ovce spíše pastýřům než jim? A to jsme se ještě nedostali ani ke klíčové zápletce, v níž Lában Jakuba oklame a místo milované Ráchel ho ožení se svou starší dcerou Leou.
Genesis 29,1-30,25

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.