5. 12. 2023

Svatomikulášský večer

V předvečer svátku svatého Mikuláše, 5. prosince, se v našich ulicích objevují desítky postav svatého Mikuláše, který v doprovodu andělů a čertů hledají domácnosti s dětmi. Jejich úkolem je odměňovat hodné, povzbudit váhající a také náležitým způsobem potrestat zlobivé. Mikulášové se tak stávali pomocníky rodičům ve výchově jejich dětí. Dnes už se netrestá vůbec, povzbuzuje málo, zato odměnami se to v životě dětí jen tak hemží. Do kostela sv. Gotharda vstoupí světec přímo z nebe (proto se vše začíná mší svatou), zda se k němu nalepí i nějaký anděl a zda za ním bude klopýtat i čert, zůstává stále velkým tajemstvím. Stejně tak nevíme, zda přijde už na mši, která začíná v 17:30 anebo po ní. Proto buďte v kostele včas! A rodiče ať nezapomenou na adresu farnost.bubenec@gmail.com napsat něco o dětech, které přijdou (jméno s přímením, věk a pár výchovných informací – ideálně nejen pro pochvalu a odměnuJ).

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.