23. 2. 2020

Haléř sv. Petra

Den předtím se v liturgické kalendáři připomíná svátek Stolce sv. Petra. Nejde o oslavu nějaké židle, na níž seděl apoštol Petr či jeho nástupci. Jde o úctu k úřadu, který ustanovil samotný Ježíš: svatý Petr byl přímo jím pověřen, aby bděl nad vírou svých bratří a pečoval o ně jako Kristův zástupce. Úřad papeže (i když se takto zpočátku nazývali všichni nástupci apoštolů) v sobě tedy nese nejen kázání nebo slavnostní mše po celém světě, ale i starost o ty, kteří jsou utiskováni, pronásledováni nebo žijí v bídě. Starobylá finanční sbírka Haléř sv. Petra je podílem ostatních biskupství a jejich věřících na dobročinnosti Svatého Otce.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.