17. 11. 2023

Otevřený kostel pro ztišení, osobní modlitbu

Tradiční pátek u sv. Gotharda začíná v 15:00-17:00, kdy je otevřený kostel. Následuje v 17:00 modlitba nešpor a v 17:30 mše svatá.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.