25. 6. 2022

Prosíme, vyplňte dotazníky!

Věnujte pozornost oběma dotazníkům vloženým do červnového Gotharda:
Nastala doba, kdy se musíme všichni postarat o úklid našeho kostela, proto prosím, abyste dotazník vyplnili a do konce června jej vložili do krabice za kostelními lavicemi.

Stejně tak potřebujeme zjistit zájem o společný letní výlet do nově krásně opravené Mariánské Týnice, Plas a Plzně, proto i tento dotazník včas vyplňte a vhoďte do stejné sběrné krabice.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.