3. 4. 2020

Křížová cesta

Spolu s Martinou, Bětkou a Majkou můžete i vy procházet 14 zastaveními křížové cesty u Sv. Gotharda, a to ve 21:00

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.