16. 10. 2020

Otevřený kostel

Odpoledne mezi 15. a 17. hodinou bude otevřený kostel s vystavenou Eucharistií; dodržujte prosím hygienické a bezpečnostní opatření, příp. respektujte pokyny službukonajícího u vchodu do kostela.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.