5. 12. 2021

Druhá adventní neděle

Druhou adventní neděli budou probíhat tři mše svaté - v 7:00 - tichá, v 9:00 a v 10:30 - dětská.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.